Remedial teacher

Mijn naam is Esther van der Steen en naast gediplomeerd remedial teacher ben ik dyslexiespecialist en gecertificeerd SOVA-trainer. Ik heb 12 jaar als remedial teacher gewerkt in het basisonderwijs en enkele jaren als groepsleerkracht. In 2011 heb ik Kleurrijk opgericht waar ik met plezier werkzaam kan zijn binnen mijn specialisme. Ik heb jarenlange ervaring in de begeleiding van kinderen met bijvoorbeeld een rekenachterstand en spellingsproblemen. Tevens heb ik leerlingen begeleid met dyslexie, ADHD, Syndroom van Down, Asperger en PDD-NOS.

Een mooie uitdaging als remedial teacher vind ik in de begeleiding van het individuele kind. Voor sommige kinderen is leren moeilijk, saai en stom. Mijn visie is dat het emotionele welbevinden van de leerling voorop moet staan, dit vormt de goede basis voor de ontwikkeling. Vaak zie ik dat kinderen met een leerachterstand ook faalangstig zijn, mijn streven is om kinderen succeservaringen op te laten doen zodat ze meer zelfvertrouwen krijgen.

Beroepsvereniging LBRT

Ik ben aangesloten bij de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teaching). Voor meer informatie zie de website lbrt.nl

Remedial teacher en dyslexiespecialist